Tervetuloa Johan Plompin vaalisivustoon

Olen ehdolla maan ensimmäisissä hyvinvointialuevaaleissa, Pirkanmaan alueella. Vaalit ovat historialliset, koska sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen vastuut siirtyvät kunnilta  hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tämä muutos sisältää yli puolet kuntien budjetista. Ensimmäisellä hyvinvointialueen valtuustolla on tärkeänä tehtävänä varmistaa sujuva siirto ja hyvinvointialueiden käynnistyminen. Päätökset tulevat osaltaan määrittelemään, miten alue toimii todennäköisesti kymmeninä vuosina eteenpäin.

Vaalit pidetVaalit pidetään 23. tammikuuta 2022. Ennakkoon pääsee äänestämään jo 12-18.1.2022 välisenä aikana. Muista äänestää, koska vain sillä tavalla saadaan demokratia oikein toimimaan!

Kerron tällä sivustolla hieman itsestäni, jotta tiedät, ketä äänestät, jos valintasi osuu minuun. Kiitoksia siinä tapauksessa luottamuksestasi!

Taustani

Olen 55-vuotias digitaalisen terveyden erikoistutkija, ja yhteiskunnallisesti aktiivinen henkilö. Olen kotoisin Hollannista, asunut yli puolet elämästäni Suomessa ja saanut Suomen kansalaisuuden. Rakennan mielelläni tätä yhteiskuntaa yhdessä sinun kanssasi. 

Monipuolisen työni kautta olen perehtynyt terveydenhoidon haasteisiin. Mielestäni tekniset innovaatiot voivat joltakin osin ratkaista näitä haasteita, unohtamatta kuitenkaan tarvittavaa inhimillistä työpanosta. Yksityishenkilönä ja maahanmuuttajana tunnen erityisesti maahanmuuttajien haasteita yhteiskunnassa sekä heitä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Haluan edesauttaa tasa-arvoisten ja ihmisarvoa kunnioittavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehitystä. Palveluiden saavuttavuus pitää olla nykyistä paremmalla tasolla, mutta niiden tuottamisessa on otettava huomioon henkilökunnan resurssit. Kokonaisratkaisujen pohdinnassa myös ekologisiin arvoihin on kiinnitettävä huomiota.

Lisää taustastani

Teemat

Omat painopisteet ratkaisujen aikaansaamiseen tulevat olemaan:

  • Terveydenhuollon tehostaminen teknologian avulla helpottamaan hoitotyötä, mahdollistamaan etäasiointia ja -kuntoutusta ja ikääntyvien pidempää kotona asumista sekä parantamaan resurssien suunnittelua ja tietojohtamista. Ratkaisujen kehittäminen vaatii yhteiskehitystä monialaisessa ekosysteemissä ja sopivan tuen varaamista.
  • Holistisen, ekologisen ja ihmiskeskeisen näkökulman ottaminen huomioon sosiaali- ja terveysratkaisujen kehittämisessä, jossa otetaan palvelun laatukriteereiden lisäksi myös esim. henkilöstön tarpeet, ympäristötekijät, yritysverkosto ja alueiden erityispiirteet huomioon ja pyritään kehittämään palveluita helpommaksi ja sujuvammaksi asiakkaan näkökulmasta.
  • Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan terveydenhoidossa ja sosiaalitoimessa. Ihmisten terveyden ylläpidon valmentaminen sairauden hoitamisen sijaan.
  • Maahanmuuttajien palveluiden kehittäminen kotoutumisen tehostamiseksi mukaan lukien laadukas ja mukautettu kielikoulutus sekä työllistämisen tukeminen.